نمیدونم چکارکنم؟

چندروز پیش وقتی ارمیا رو بردم مهد،چند لحظه ای توی حیاط جلوی در ورودی منتظر ایستادیم تا در رو واسمون باز کنن باورتون نمیشه شاید ۴بار زنگ زدم یعنی چیزی حدود ۴-۵ دقیقه ای شد و بعد یکی از کمک مربیهاشون با اخمهای تو هم اومد و در رو باز کردعصبانی

 وقتی هنور در رو باز نکرده بودن صدای دادوبیداد همون کمک مربی رو شنیدم که مثلا درس میداد به بچه ها و ازشون میخواست چشم چپ آدم توی کتاب رو رنگ کنن،ظاهرا یکی از بچه ها اشتباهی میخواسته چشم راست رو رنگ کنه که یک دفعه صدای دادوبیداد مربی رو شنیدم که میگفت:گفتم چشم چپ،تو داری چکار میکنی؟

بازم با همون صدای وحشتناک و خیلی بلند از همون بچه خواست بگه دست چپش کدومه؟ که بچه بیچاره دوباره اشتباه کرد و بازم دادوبیداد و فریاد که چشم چپ و دست چپ اینه...

نمیدونم کجای این آموزش درسته؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

نمیدونم کی بهش این اجازه رو داده که سر بچه های ٣-۴ ساله میتونه اینجوری داد بزنه؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

از اون روز تا حالا وقتی ارمیا رو میفرستم مهد،دلم یه جوریه دل شکسته

نمیدونم چکار کنم؟

خیلی دلزده شدم نسبت به مهدکودکش، خودِ ارمیا هم همینطور...

واقعا موندم چکار کنم؟

این رو هم بگم که آموزششون نسبت به پارسال خیلی ضعیف تر هم شده...

/ 0 نظر / 9 بازدید